print

Vysokonákladová ofsetová tlač:

Ofsetová hárková tlač je vzhľadom k svojim možnostiam využitia, i celkového rozšírenia, najčastejšie používanou technológiou. K prenosu farby na papier sa využívajú tzv. tlačové platne. Napriek prvotným vyšším nákladom (tlačové platne, dlhšia príprava tlače) sa pri strednom náklade vyrovnajú, dokonca pri veľkom náklade úplné minimalizujú. To znamená, že čím vyšší náklad, tým nižšia cena za potlačený hárok. Keďže ofsetová tlač je na svete vyše 100 rokov, bolo pre nás veľmi jednoduché vybrať dodávateľa ofsetového tlačového stroja. HEIDELBERG je spoločnosť, ktorá stojí na počiatku ofsetu. Priniesla neuveriteľné množstvo inovácií a patentov, a my vieme, že sa na HEIDELBERG môžeme spoľahnúť.ofset